fbpx
NaslovnicaMINA BusinessVuković: Štrajk i zahtjevi nerealni i nezakoniti

Vuković: Štrajk i zahtjevi nerealni i nezakoniti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Štrajk zaposlenih u kompaniji Plantaže je nezakonit, dok su njihovi zahtjevi nerealni i izlaze izvan domena pravno dozvoljenog, ocijenio je izvršni direktor tog preduzeća, Miroslav Vuković.

Vuković je rekao da je u štrajku upozorenja, koji je jutros organizovan ispred upravne zgrade preduzeća, učestvovalo svega oko 160 zaposlenih od ukupno 260 potpisnika odluke o stupanju u štrajk.

„To opet nije ni polovina od 585 stalno zaposlenih u kompaniji. Ne sporim legitimno pravo zaposlenih da stupe u štrajk, koji svakako mora da se realizuje u skladu sa odredbama zakona“, naveo je Vuković u saopštenju.

On je upozorio da je Zakonom o štrajku definisano da se nezakonitim smatra prekid rada koji nije organizovan u skladu sa odredbama tog akta.

Vuković je podsjetio i da je tim zakonom štrajk definisan kao prekid rada koji zaposleni organizuju zbog zaštite profesionalnih, ekonomskih i socijalnih interesa po osnovu rada.

„Analizom zahtjeva koje je ispostavio štrajkački odbor, a koji se mogu locirati u zonu smjene izvršnog direktora, sekretara društva i kompletne uprave, utvrđuje se da takav zahtjev nema bilo kakvo uporište u Zakonu, odnosno da se ne može dovesti u bilo kakvu logičnu vezu sa zaštitom profesionalnih, ekonomskih i socijalnih interesa zaposlenih po osnovu rada“, tvrdi Vuković.

On je naveo da je zbog takvog zahtjeva štrajkačkog odbora štrajk nezakonit, s obzirom na to da ne postoji zakonski ili drugi pravni osnov koji bi dozvolio zaposlenima da preuzimaju ingerencije Skupštine akcionara, Odbora direktora i/ili izvršnog direktora.

Vuković je kazao i da je zakonom definisano da su štrajkački odbor i poslodavac dužni da, od najave štrajka i za vrijeme njegovog trajanja, pokušaju da sporazumno riješe nastali spor ili da pokrenu postupak za mirno rješavanje.

„Međutim, kako Sindikalna organizacija odbija bilo kakvu saradnju sa izvršnim direktorom, jasno je da štrajkački odbor izigrava primjenu imperativne norme Zakona, sa posljedicom da je takav štrajk nezakonit“, saopštio je Vuković.

On je rekao da će, polazeći od nespornih stavova da je štrajk u startu nezakonit, angažovanje zaposlenih tokom najavljenog štrajka predstavljati povredu radne obaveze, koja podliježe disciplinskoj odgovornosti.

„Polazeći od odredbe koja propisuje postupak za utvrđivanje nezakonitosti štrajka, imam mogućnost da odmah pokrenem postupak pred podgoričkim Osnovnim sudom, sa zathjevom da se utvrdi da je štrajk nezakonit iz razloga na koje sam prethodno ukazao“, kazao je Vuković.

Sud će biti dužan da odluči o tužbi u roku od pet dana od podnošenja zahtjeva.

Vuković je saopštio da je već obavijestio i pozvao nadležni inspekcijski organ da obavi inspekcijski nadzor u cilju obezbjeđenja dodatne argumentacije svih okolnosti od značaja za utvrđivanje nezakonitosti štrajka.

„Strukturiranje zahtjeva sindikalne organizacije na ovaj način predstavlja jasan signal o namjeri da se putem nezakonitih ultimatuma, bahatih pritisaka, otvorenih prijetnji i ucjena izdejstvuje zaštita višestruko problematičnih zahtjeva interesno povezanih pojedinaca, među kojima spadaju i sadašnji nelegitimni sindikalni predstavnici, koji otvoreno i drsko djeluju na štetu legitimnih i zakonom zaštićenih ekonomskih i pravnih interesa kompanije“, poručio je Vuković.

Kako je naveo, ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih je svakako pogoršan usljed pandemije, odnosno umanjenja zarada koje je uslijedilo kao posljedica dvocifrenog milionskog gubitka tokom prošle godine, za koji, prema riječima Vukovića, niko razuman ne krivi sadašnju upravu.

On je poručio da postoje opravdani razlozi za zabrinutost i nezadovoljstvo zaposlenih, kao što postoji i obaveza kompanije da u skladu sa mogućnostima odgovori legitimnim potrebama osoba koje svojim radom doprinose poslovanju preduzeća.

„Zahtjevi koje je ispostavila idejno i misaono ulijenjena i po pitanju reprezentativnosti problematična sindikalna vrhuška, izlaze izvan domena pravno dozvoljenog, čime delegitimizuju nastavak razgovora po pitanju tema o kojima pravno ne može biti pregovora, odnosno kompromituju osobe koje nastavljaju da učestvuju u loše organizovanoj farsi, sa uočljivim elementima već davno uvježbanog i oprobanog političkog kalkulantstva“, smatra Vuković.

On je kazao da šteta koja se može prouzrokovati kompaniji implicira krivičnu odgovornost osoba za koje se pravosnažno utvrdi da su organizovala i/ili učestvovala u nezakonitom štrajku, odnosno da su takvom protivpravnom štetnom aktu dala bilo kakvu podršku.

Najčitanije

Filip Adzic, Katrin de Bol

Adžić: Zahvalni na podršci EUROPOL-a

Podgorica, (MINA) – Crna Gora nastavlja da razvija partnerstvo sa svim bezbjednosnim organizacijama i...