fbpx
2.8 C
Podgorica
February 8, 2023.
NaslovnicaMINA BusinessUtvrdili predlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Utvrdili predlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica kojim se, između ostalog, propisuje novi izvor prihoda i izmjene kod oslobađanja od plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica.

Vlada je taj predlog utvrdila na današnjoj sjednici.

Predlogom se propisuje novi izvor prihoda (druga primanja), oslobađanja od plaćanja poreza za digitalnog nomada i korisnika podsticajnih mjera za razvoj istraživanja i inovacija, izmjene kod oslobađanja od plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica, zaštitna mjera u slučaju zloupotrebe kod prenosa udjela u pravnom licu.

„Važećim Zakonom su primanja fizičkih lica koja nijesu zaposlena kod isplatioca obuhvaćena ličnim primanjima na koja se porez plaća po progresivnim stopama uz neoporezivi dio zarade“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je predloženo da se ta i druga slična primanja propišu kao poseban izvor prihoda, na koji će se porez plaćati po proporcionalnoj stopi od 15 odsto, imajući u vidu da ta primanja nijesu zarada.

„Predložena su i pravednija rješenja u oslobađanjima od plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica, tako da će biti zadržano oslobađanje za kategorije primanja na koja se do sad nije plaćao porez, a dio tih primanja koji prelazi limite utvrđene Zakonom će biti oporezovan po pravilima propisanim za druga primanja“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su objasnili da je predviđeno uvećanje limita otpremnine prilikom odlaska u penziju na koji se ne plaća porez na dohodak, sa hiljadu na 1,5 hiljada EUR, kao i za sve vrste jubilarnih nagrada, za po 50 EUR.

„Među primanjima na koja se ne plaća porez na dohodak fizičkih lica je uvrštena i naknada za novorođeno dijete, bez obzira na njenu visinu“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je važećim zakonskim rješenjem propisano da kapitalni dobitak od udjela u pravnom licu predstavlja razliku između prodajne i nabavne vrijednosti udjela, ali se ne precizira zaštitna norma u slučaju kada je prodajna vrijednost nerealno iskazana.

Zbog toga je, kako su naveli iz Vlade, predloženo da ukoliko je prodajna vrijednost niža od tržišne, u tom slučaju prodajnu vrijednost utvrđuje nadležni poreski organ u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak.

Na sjednici je utvrđen i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a riječ je o usklađivanju sa Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi realizacije pomoći prevoznicima u drumskom saobraćaju.

U Informaciji se navodi da je sektor javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju jedan od najpogođenijih sektora usljed pandemije virusa COVID – 19 i visoke cijene energenata.

„Zbog toga direktna finansijska pomoć u visini od 500 EUR po licenciranoj voznoj jedinici (autobusu) predstavlja značajnu podršku u cilju očuvanja i kvalitetnog održavanja voznog parka, pripreme za obavljanje prevoza u zimskim uslovima, kao i zbog očuvanja uspostavljenih linija na nacionalnom i međunarodnom nivou“, kaže se u saopštenju.

Vlada je utvrdila i Predlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

„Inoviranom zakonskim rješenjem je predviđeno da se zaposlenom u Policijskom odjeljenju obrazovanom u skladu sa članom 26 Zakona o specijalnom državnom tužilaštvu omogući ostvarivanje prava na dodatak na osnovnu zaradu do 60 odsto visine osnovne zarade“, rekli su iz Vlade.

U saopštenju se navodi da je Vlada utvrdila Predlog zakona o dopuni Zakona o sprečavanju nelegalnog poslovanja.

Ta dopuna, kako su objasnili iz Vlade, ima za cilj uvođenje, odnosno proširivanje obima zabrane poslovanja za osobe koje imaju preko 30 odsto učešća u kapitalu privrednog društva nad kojim je otvoren stečaj ili postupak likvidacije, koja ne izmiruju poreske obaveze, odnosno čiji su računi blokirani u postupku prinudne naplate.

Vlada je usvojila Izvještaj o inspekcijskom nadzoru u oblasti javnih nabavki, od januara do juna ove godine.

„U Izvještaju se navodi da je Inspekcija za javne nabavke u ovom periodu izvršila 168 inspekcijskih pregleda, (kod jednog subjekta inspekcijski pregled je izvršen tri puta, kod šest subjekata dva puta), kod 160 subjekata – obveznika primjene Zakona o javnim nabavkama, u kojima je utvrđeno ukupno 137 nepravilnosti (kod 59 subjekta nadzora)“, navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno, od ukupnog broja inspekcijskih pregleda, 27 je izvršeno po inicijativama, u kojima je utvrđeno osam nepravilnosti.

„U cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, inspektori su izrekli 124 mjere ukazivanja. Od ukupno 137 utvrđenih nepravilnosti otklonjeno je 117, dok ostalih 20 nepravilnosti nijesu otklonjene“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su naveli da za sedam nepravilnosti, neispunjenost uslova za obavljanje poslova službenika za javne nabavke, nije istekao rok za otklanjanje do kraja izvještajnog perioda, dok se pet nepravilnosti nije moglo otkloniti, s obzirom na to da se predmetna radnja ne može vratiti u pređašnje stanje.

„Povodom osam nepravilnosti utvrđenih u kontrolama postupaka nabavki male vrijednosti i hitnih nabavki, nije postupano zbog isteka roka za preduzimanje mjera“, dodali su iz Vlade.

Vlada je, kako se navodi, usvojila Informaciju o trećem izvještaju nezavisnog kontrolora o nalazima činjeničnog stanja vezano za projekat izgradnje hotelskog kompleksa „Montis hotel&resorts” u Kolašinu sa pet zvjezdica, po kondo modelu poslovanja, pripremljenom od strane društva za reviziju „TPA Audit Tax&Accounting”.

U Informaciji se navodi da je u izvještajnom periodu, od 1. oktobra prošle do 31. marta ove godine, realizacija projekta tekla dobrom dinamikom.

„Ukupno utrošena sredstva, prema navodima kontrolora, iznose 3.643.639 EUR bez PDV-a, što je u skladu sa dinamičkim planom. Od navedenog iznosa, 2.886.257 EUR su ulaganja u građevinske radove na terenu. Do sad je ukupno uloženo 4.877.608 eura, odnosno 54% od predviđenih ulaganja“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije