fbpx
27.9 C
Podgorica
August 15, 2022.
NaslovnicaMINA BusinessSprovode javnu raspravu pod jednakim i nediskriminatorskim uslovima

Sprovode javnu raspravu pod jednakim i nediskriminatorskim uslovima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Postavljanje koncesionog akta za vađenje kamena sa lokacije Platac na Krimovici na javnu raspravu dio je redovnog rada Ministarstva kapitalnih investicija, koji se sprovodi pod jednakim, transparentnim i nediskriminatornim uslovima, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

„Smatramo da upravo na taj način, sprovođenjem svih zakonskih procedura i uključivanjem građana, svih relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, stručne javnosti, kao i drugih zainteresovanih strana, dajemo doprinos sprečavanju bilo kakvih mahinacija i zakulisnih radnji kako bi proces dodjele koncesionih akata bio sproveden u skladu sa zakonom“, navodi se u reagovanju Ministarstva na navode Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Iz MANS-a su pozvali Ministarstvo kapitalnih investicija da sa javne rasprave povuče predlog koncesionog akta za vađenje kamena sa lokacije Platac na Krimovici, dok se ne utvrdi stanje na terenu usljed korišćenja kamenoloma od kompanije Carinvest.

Dejan Milovac iz Istraživačkog centra MANS-a kazao je da nacrt koncesionog akta u potpunosti zanemaruje činjenicu da na toj lokaciji ova kompanija već 15 godina eksploatiše kamen, te da na parcelama koje se nude pod koncesiju već postoje izgrađeni objekti porodice Carević, što njihovu kompaniju stavlja u privilegovani položaj u odnosu na druge učesnike u budućem „javnom nadmetanju“.

Iz resornog Ministarstva su podsjetili da je koncesioni akt postavljen na javnu raspravu u cilju sprovođenja Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za ovu godinu, koji je Vlada donijela na sjednici održanoj 30. jula, u kome se ležište Platac nalazi pod tačkom 24.

„Javna rasprava sprovodi se u skladu sa obavezom predviđenom Zakonom o koncesijama, a cilj javne rasprave je da se pribave komentari i sugestije građana, svih relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti kako bi se nacrti predmetnih koncesionih akata unaprijedili prije nego ih Vlada usvoji“, navodi se u reagovanju.

Uvid u sadržaj koncesionih akata može da ima cjelokupna zaisteresovana javnost, jer je objavljen na sajtu Ministarstva kapitalnih investicija.

„Pored ležišta Platac, u ovoj godini objavljeno je još pet koncesionih akata u skladu sa Zakonom o koncesijama i Planom davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za ovu godinu“, precizirali su iz Ministarstva.

Sadržaj koncesionog akta je, kako se dodaje, detaljno opisan u Zakonu o koncesijama, čiji su sastavni dio spisak dozvola, odobrenja, saglasnosti, podaci o infrastrukturnim i drugim objektima koji se nalaze na prostoru ležišta, uslovi koje je budući koncesionar dužan da ispuni u pogledu tehničke opremljenosti i finansijske sposobnosti i ostalo.

„Obavezni dio koncesionog akta su mišljenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara, mjere za zaštitu životne sredine i rekultivacija istražno-eksploatacionog prostora. Osnovni smisao koncesionog akta jeste obavezivanje budućeg koncesionara na poštovanje svih zahtjeva koji se prenose u ugovor o koncesiji, a na osnovu Zakona o koncesijama“, objasnili su iz Ministarstva.

Nadležni organ, odnosno Ministarstvo kapitalnih investicija ima zakonsku obavezu da postupak davanja koncesija sprovodi pod jednakim, transparentnim i nediskriminatornim uslovima.

„Primjenom načela nediskriminacije obezbjeđuje se ravnopravan tretman svih ponuđača u postupku davanja koncesije, i u skladu sa navedenim načelom Ministarstvo kapitalnih investicija je obavezno da priprema koncesioni akt, priprema i objavljuje javni oglas, priprema tendersku dokumentaciju, obrazuje tendersku komisiju i obavljaju sve druge poslove koji su predviđeni Zakonom o koncesijama“, rekli su iz Ministarstva.

Postupak davanja koncesije za ležište Platac, kako su zaključili, neće biti izuzetak od zakonom predviđenog postupka i dosadašnje prakse transparentog rada i postupanja Ministarstva kapitalnih investicija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije